Afvigelser og reklamationer

Optimer styringen af fejlomkostninger

Når du bruger MasterQMS til styring af jeres afvigelser og reklamationer, bliver registreringerne samlet ét sted, hvilket skaber tilgængelighed. Vores system har en banebrydende teknik, som gør det muligt for dine leverandører og kunder at udfylde informationer direkte i dit system uden at få adgang til andet.

Systemet giver let adgang til optimering og reducering af fejlomkostninger gennem logik og automatisk afrapportering.

Funktionalitet i afvigelses- og reklamationsmodul

Tilpasning

Virksomheder er forskellige

Du kan tilpasse, hvilke felter du ønsker skal være på jeres afvigelser og reklamationer. Der er også tilknyttet rettigheder til felterne, så du kan indstille, om et felt på reklamationer og leverandørafvigelser skal kunne redigeres, vises for ekstern part, samt hvilke felter der skal være med i rapporten, når afvigelsen lukkes. Rapporter genereres automatisk ved lukning af afvigelsen.

Leverandørafvigelse og reklamationer

Sikrer dine data

Når du opretter eksterne afvigelser eller kundereklamationer, sker det igennem systemet. MasterQMS sender et link ud til kontaktpersonen, hvorefter de kan udfylde de felter, du har angivet. Det er smart, fordi reklamations- og afvigelsesdata bliver uafhængige af den enkelte medarbejder i din virksomhed, men de vil forblive ansvarlige og styre sagen.

Omkostningsstyring

Sæt pris på jeres fejl

For alle afvigelser er der mulighed for at notere omkostninger som tidsforbrug, hvilket mange ofte overser. I systemet kan du gemme faste omkostninger, såsom hvad en produktionstime koster, således at behandleren af afvigelsen kun skal indtaste, hvor meget tid der er brugt. Herefter vil omkostningsberegneren selv konvertere det til omkostninger. Dermed får I mere nøjagtig data på, hvad jeres interne og eksterne fejl koster.

Handleplaner

Sikrer at de samme fejl ikke gentages

Handleplaner er et effektivt værktøj til at sikre en effektiv udførelse af jeres root-cause analyse. I definerer, hvem der skal udføre hvad og hvornår. Hvis opgaven ikke udføres, får den ansvarlige besked, således at det sikres, at fejlhåndteringen sker effektivt. Ofte har virksomheder fokus på, hvad de skal gøre for at rette op på en fejl (afhjælpende handlinger), men glemmer ofte at lave tiltag for at forhindre, at de opstår igen (korrigerende handlinger).

API

Analyser der skaber bundlinje

Vores API sikrer, at du kan bruge dit yndlingsværktøj til at analysere årsagen til jeres afvigelser og reklamationer. En effektiv efterbehandling er med til at skabe indsigt, således der kan laves de rette tiltag for at undgå gentagelser.

Effektiv fejlhåndtering kan ses positivt på bundlinjen.