Opgave og service styring

Sikrer, at dine tilbagevendende opgaver og service bliver udført.

Vi ved, at det kan være svært at huske at få udført tilbagevendende opgaver og service. Men uanset om det er lovpligtige eftersyn eller forebyggende vedligehold, gør systemet det let for jer. Den ansvarlige for at udføre opgaven får besked, når det er tid til at udføre opgaven. Skulle det ske, at en opgave glemmes, får den vedligeholdelsesansvarlige besked.

Al data peger på, at forebyggende vedligehold er billigere end nedbrud.

Opgaver og styring - funktionalitet

Styring af opgaver og service

Sikre at alt bliver udført som planlagt

I dag har en virksomhed mange opgaver, som skal udføres løbende, hvilket kan være udfordrende at systematisere og huske i en travl hverdag. Derfor sikrer vores opgavestyring, at de rette medarbejdere får besked, når en service skal udføres. De kan ligeledes se et overblik på deres personlige dashboard. Skulle det ske, at man overser et eftersyn, vil den overordnede ansvarlige få besked, således det er muligt at hjælpe.

Bruger I en ekstern partner til at udføre jeres service, vil du kunne give dem adgang, så de kan lægge deres rapporter ind på en service.

Skaber overblik

Grupper jeres opgave og skab overblik

Du har adgang til en komplet oversigt over alle de opgaver og services, som skal udføres. Her kan du se intervallet samt hvilke opgaver, der er udført, og hvordan udførelsen er blevet eksekveret.

Det er altid billigere at lave forebyggende vedligehold end at håndtere nedbrud.

Dokumenteret udførsel

Sikrer systematisk sporing af jeres serviceudførelse.

Ved at bruge opgave- og servicestyring kan du altid gå tilbage og se, hvad der blev udført, og hvem der udførte opgaven. Dokumentering af f.eks. lovpligtige eftersyn er vigtig for at kunne dokumentere udførelsen.
Derfor er det vigtigt, at I lægger jeres eksterne rapporter ind under de enkelte services. Så vil rapporterne altid være tilgængelige, når behovet er der, uanset om det er på computer, mobil eller tablet.

Arkiv

Sporbarhed når I udfører opgaver og service

Under hver opgave er der et arkiv, som udførte opgaver automatisk flyttes til. Det giver et godt overblik over de kommende eftersyn, men sikrer, at I kan dokumentere tidligere udførte opgaver og services.